the artist en concert

Ֆիլմի հեղինակ՝ Միշել ՀԱՍԱՆԱՎԻՉՅՈՒՍ
Երաժշտությունը՝ ԼՅՈՒԴՈՎԻԿ ԲՈՒՐՍԻ

Ժան Դուժարդան, Բերենիս Բեժոն, Ջեյմս Քրոմվել, Ջոն Գուդման, Պենելոպ Անն Միլլեր և Միսսի Պայլ